Mi a teendő, ha arcul csap a kultúrsokk?
Cultural shock
Amikor egy idegen kultúrájú és nyelvű országba költözik az ember, előfordul, hogy eleinte csak néz, mint a moziban. Később lehet, hogy elszigeteli magát és nem hajlandó befogadni az újdonságokat. És ilyenkor betokozódik és nem jut egyről a kettőre - mint oly sok honfitársunk. Erre a problémára ajánlunk neked egy gyors és egyszerű megoldást ebben a beszélgetésben

Mi a kultúrsokk?

A kulturális sokk arra a diszorientáltságra és zavarodottságra utal, amelyet az egyén akkor tapasztalhat, amikor egy – a sajátjától jelentősen különböző – kultúrával találkozik. A kultúrsokk egy ismerős, megszokott kultúrából ismeretlen kultúrába való átköltözés hatásait írja le. Ez a jelenség jelentős hatással lehet az emberre, és fontos megérteni a következményeit, különösen akkor, ha egy idegen országban telepedünk le.

What is culture shock?

Cultural shock is a term that refers to the disorientation and confusion that an individual may experience when they encounter a culture that is significantly different from their own. Culture shock describes the impact of moving from a familiar culture to one that is unfamiliar. This phenomenon can have a significant impact on a person, and it is important to understand its effects, especially when settling down in a foreign country.

Milyen hatásai vannak?

A kulturális sokk egyik elsődleges hatása a tájékozatlanság és a zavarodottság érzése. Amikor az egyén először lép be egy új kultúrába, úgy érezheti, mintha egy idegen világba csöppent volna, ahol ismeretlenek a szokások, a hiedelmek és az életmód. Ez szorongáshoz, frusztrációhoz és akár depresszióhoz is vezethet.

What are its effects?

One of the primary effects of cultural shock is a feeling of disorientation and confusion. When an individual first enters a new culture, they may feel like they have been thrown into a foreign world with unfamiliar customs, beliefs, and ways of life. This can lead to feelings of anxiety, frustration, and even depression.

A kultúrsokk másik hatása az elszigeteltség érzése. Amikor az egyén egy új országba költözik, elszakadhat a baráti és családi támogató hálózatától, amihez nehéz lehet alkalmazkodni. Emellett a nyelvi akadályok vagy a kulturális különbségek miatt kihívást jelenthet számukra új barátokat szerezni.

Another effect of culture shock is a feeling of isolation. When an individual moves to a new country, they may be separated from their support network of friends and family, which can be difficult to adjust to. Additionally, they may find it challenging to make new friends due to language barriers or cultural differences.

A kultúrsokk és a nyelv megtanulása

A nyelvi akadályok miatt a külföldi országban való letelepedés is kihívást jelenthet. A kommunikáció elengedhetetlen a mindennapi életben, és ha nem beszéled a helyi nyelvet, az frusztrációhoz és tehetetlenséghez vezethet. A nyelvi akadályok továbbá megnehezíthetik az álláskeresést, a szükséges szolgáltatások igénybevételét vagy az alapvető tevékenységekben való részvételt.

Culture shock and learning the language

Settling down in a foreign country can also be challenging due to language barriers. Communication is essential for everyday life, and not being able to speak the local language can lead to feelings of frustration and helplessness. Furthermore, language barriers can make it challenging to find employment, obtain necessary services, or engage in basic activities.

A helyi nyelv és kultúra elsajátítása alapvető fontosságú azok számára, akik el akarják kerülni vagy meg akarják előzni a kulturális sokk hatásait. A nyelvtanulással az egyének kommunikálhatnak a helyiekkel, és elmerülhetnek a kultúrában, ami segíthet nekik alkalmazkodni az új környezetükhöz. Emellett a helyi szokások, hagyományok és értékek megismerése segíthet az egyéneknek megérteni és értékelni a helyi kultúrát, ami a kötődés és az összetartozás érzését erősíti.

Learning the local language and culture is crucial for individuals who want to avoid or prevent the effects of cultural shock. By learning the language, individuals can communicate with locals and immerse themselves in the culture, which can help them adjust to their new surroundings. Additionally, learning about the local customs, traditions, and values can help individuals understand and appreciate the local culture, leading to a greater sense of connection and belonging.

Hogyan védekezz a kultúrsokk hatásai ellen?

A kulturális sokk elkerülése vagy megelőzése érdekében az egyéneknek fel kell készülniük, mielőtt egy új országba költöznek. Ez magában foglalhatja a helyi kultúra és nyelv kutatását, nyelvtanfolyamokon való részvételt, valamint támogató csoportok vagy expat közösségek felkeresését a környéken. Lényeges továbbá, hogy nyitott szemmel járjunk, rugalmasak maradjunk, és hajlandóak legyünk alkalmazkodni az új életmódhoz. 

How to avoid the effects of culture shock?

To avoid or prevent cultural shock, individuals should prepare themselves before moving to a new country. This can involve researching the local culture and language, taking language courses, and seeking out support groups or expat communities in the area. It is also essential to keep an open mind, remain flexible, and be willing to adapt to new ways of life. 

A hatásainak megértésével azonban az egyének lépéseket tehetnek annak megelőzésére vagy minimalizálására. A helyi nyelv és kultúra elsajátítása, a költözés előtti felkészülés és a nyitottság segíthet az egyéneknek abban, hogy alkalmazkodjanak az új környezetükhöz, és boldoguljanak egy új kultúrában.

However, by understanding its effects, individuals can take steps to prevent or minimise its impact. Learning the local language and culture, preparing oneself before moving, and remaining open-minded can help individuals adjust to their new surroundings and thrive in a new culture.

Az angol nyelv és a brit kultúra megismerése

Egy jól felkészült nyelvtanár segítségével gyorsan és sikert sikerre halmozva tanulhatod meg a helyi nyelvet és értheted meg a kultúrát. Ezek kiemelkedő jelentőséggel bírnak mind a hétköznapi életed, mint a karriered előmenetele szempontjából. Ha angol nyelvterületen telepedsz le, ajánljuk a Nagy-Britanniában működő Bonaventura Nyelviskolát.

Learning the English language and British culture

With the help of a well-trained language teacher, you can learn the local language and understand the culture quickly and successfully. These are of paramount importance both for your everyday life and for your career progression. If you are settling in an English-speaking country, we recommend Bonaventura Language School operating in Great Britain.

Tetszett? Oszd meg!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nem akarjuk ugyanazt a kalapot ráhúzni minden tanuló fejére.
Inkább a Te igényeidhez, sebességedhez, céljaidhoz igazítjuk a tananyagot és az órákat.
A személyes, angol nyelvi mentorod tud segíteni a tanulási folyamat minden részletében; kibogozni minden alkalommal, ha elakadsz.
Az Egyesült Királyságban működő, széles körben elismert fordítóirodaként tudunk segíteni a hivatalos ügyek intézéséhez elengedhetetlen hivatalos (certified) fordítások elkészítésében.
Az OFFI szerződéses partnerirodája vagyunk és a CIOL (Chartered Institute of Linguists) tagja.

Köszönjük!

Hamarosan jelentkezünk.